Αύξηση κερδών για την ΕΧΑΕ το 2017

Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ανακοίνωσαν χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκ. έναντι €1,4 εκ. το 2016.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2017, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε €0,042, έναντι €0,033 το 2016. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €27,4 εκ. το 2017 έναντι €26,7 εκ. το 2016, αυξημένος κατά 2,6%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €26,3 εκ. έναντι €25,6 εκ., αυξημένα κατά 2,9%. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε χθες στα €4,65 αμετάβλητη.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Αύξηση κερδών για την ΕΧΑΕ το 2017

Comments are closed.