Η Τράπεζα Αττικής, οι τιτλοποιήσεις δανείων και το ηθικό ζήτημα

Η αβεβαιότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζεται, με αυτή να συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον τραπεζικό κλάδο. Οι στόχοι όσο αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών δημιουργούν ένα κλίμα δυσπιστίας γύρω από τις τραπεζικές μετοχές, έχοντας επίπτωση και στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Οι πωλήσεις δανείων σε ξένες εταιρείες διατηρεί μέχρι στιγμής τις ελληνικές τράπεζες εντός των στόχων, ενώ οι καθημερινοί πλειστηριασμοί άρχισαν να δημιουργούν ήδη ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα για την χώρα. Πόσο όμως ηθικό είναι να πουλιούνται δάνεια σε ξένα funds με σημαντικό discount, αντί τον πρώτο λόγο να τον έχει ο δανειολήπτης όπως συνέβη και στην περίπτωση της Κύπρου; Μπορεί η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα να μην έχει δοθεί από επίσημα κυβερνητικά χείλη ή από στελέχη του τραπεζικού κλάδου, αυτό το οποίο όμως δημιουργεί ένα σημαντικό ηθικό ζήτημα είναι, όταν στα ξένα funds συμμετέχουν και στελέχη των ελληνικών τραπεζών.

Τιτλοποίηση δανείων

Πρόσφατα η Τράπεζα Αττικής τιτλοποίησε μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ποσού 700,5 εκατ. ευρώ σε εταιρεία ειδικού σκοπού, την ABS Metexelixis S.A με έδρα το Λουξεμβούργο. Έναντι της τιτλοποίησης η τράπεζα έλαβε ένα ομόλογο σειράς Α υψηλής εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ, κι ένα δεύτερο ομόλογο σειράς Β ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ μειωμένης όμως εξασφάλισης.

Τα ερωτήματα

Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα, τόσο όσο αφορά την εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, όσο και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής.

Ερώτημα πρώτο

Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βλ. εδώ), η ABS Metexelixis S.A έχει μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ. Πως μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 30 χιλ. ευρώ αναλαμβάνει την έκδοση ομολόγων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ; Με τι εξασφαλίσεις;

Ερώτημα δεύτερο

Το δεύτερο ομόλογο σειράς Β ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ μειωμένης εξασφάλισης, στην περίπτωση που δεν πληρωθεί, ουσιαστικά την ζημιά ποιος θα την εγγράψει; Η τράπεζα ή το ελληνικό δημόσιο;

Ερώτημα τρίτο

Όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα της ABS Metexelixis S.A, το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τρία μέλη τα οποία είναι: η κ. Marie Druinaud, ο κ. Fabrice Huberty, και ο κ. Μαρίνος Δαναλάτος. Ο κ. Δαναλάτος εμφανίζεται να είναι και διευθυντής του τμήματος Treasury & Capital Markets της Τράπεζας Αττικής, ενώ διετέλεσε και διευθυντής του τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων της FBB Bank. Ποια η σχέση μεταξύ Τράπεζας Αττικής και ABS Metexelixis S.A, μιας και τις συνδέει πρόσωπο το οποίο εργάζεται και στις δύο εταιρείες;

Συμπέρασμα

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω, η τιτλοποίηση των εν λόγο μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να έγινε νόμιμα, αλλά πόσο ηθικό είναι όταν εμφανίζεται να έχει σχέση με την εταιρεία η οποία εξέδωσε τα ομόλογα; Κάλλιστα η τράπεζα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την εν λόγο τιτλοποίηση μέσω κάποιας θυγατρικής της στην Ελλάδα. Εξάλλου, η εταιρεία θα μπορούσε αντί της τιτλοποίησης να έδινε τον πρώτο λόγο στους δανειολήπτες, ώστε να κατάφερνε με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει μεγαλύτερο μέρος των δανείων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ.

  •  
    13
    Shares
  •  
  •  
  • 13
  •  

One thought on “Η Τράπεζα Αττικής, οι τιτλοποιήσεις δανείων και το ηθικό ζήτημα

Comments are closed.