ΣΕΒ: 87 άνεργοι για κάθε θέση εργασίας που «ανοίγει»

Μείωση παρουσιάζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, ενώ η έναρξη της τουριστικής περιόδου σε συνδυασμό με τις θετικές προσδοκίες στη βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων και του ποσοστού ανεργίας το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος στο Οικονομικό του Δελτίο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο του 2018 ανήλθαν σε 1.082.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11.300 περίπου σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 14.800 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017.

Η μείωση σε μηνιαία βάση προήλθε κατά 6.700 από τους ανέργους που δεν αναζητούν εργασία και κατά 4.600 από εκείνους που αναζητούν εργασία, ενώ αντίθετα το σύνολο των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή που είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών παρουσίασε αύξηση κατά 3.900.

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, ο αριθμός των ανέργων που αναζητούν εργασία διαμορφώθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο διάστημα το 2017, αλλά σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα τρία προηγούμενα έτη.

Παράλληλα, οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ανήλθαν σε 191.800, έναντι 171.100 τον προηγούμενο μήνα και 178.100 τον Φεβρουάριο του 2017, ενώ οι νέες αιτήσεις χορήγησης του επιδόματος ανήλθαν σε 17.900 έναντι 31.200 τον Ιανουάριο του 2018 και 15.800 τον Φεβρουάριο του 2017.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων και των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας ακολουθούν την εποχικότητα των προηγούμενων ετών.

Οι κενές θέσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι κενές θέσεις εργασίας το 4ο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 2.825, έναντι 6.315 το 4ο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση 55,3%.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από δειγματοληπτική έρευνα σε επιχειρήσεις και αναφέρονται σε θέσεις που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί ή δεν είναι κατειλημμένες, ή πρόκειται να κενωθούν προσεχώς και τις οποίες ο εργοδότης προτίθεται να καλύψει με νέες προσλήψεις και έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για να βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Συνεπώς, η μείωση των κενών θέσεων κατά το 4ο τρίμηνο του 2017 συμβαδίζει με την επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης της ανεργίας το 4ο τρίμηνο του 2017 και του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2018 όπως αποτυπώνεται στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων του ΕΡΓΑΝΗ.

Η τάση αυτή αναμένεται να αντιστραφεί το επόμενο διάστημα, καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για την απασχόληση είναι θετικές.

Σε κάθε περίπτωση, από τα στοιχεία της έρευνας κενών θέσεων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού, στα οποία καταγράφονται 1 εκατ. άνεργοι κατά μέσο όρο το 2017, υπολογίζεται ότι σε κάθε κενή θέση εργασίας αντιστοιχούν 87 περίπου άνεργοι, έναντι 86 το 2016 και 99 το 2015.

Πηγή:reader.gr

  •  
    3
    Shares
  •  
  •  
  • 3
  •