Αύξηση μεγεθών για το 2017 κατέγραψε η Εθνική Πανγαία

Η εταιρία ακινήτων Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 2,2%, στα €117,9 εκατ., με τα κέρδη να ενισχύονται κατά 56,6%, στα €83,7 εκατ.. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA διαμροφώθηκαν στα €100,5 εκατ. από €99,4 εκατ. το 2016. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε €1.227,6 εκατ. ή €4,80 ανά μετοχή έναντι €1.194,8 εκατ. και €4,68 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την 31η Δεκεμβρίου 2017 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 338 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 986 χιλ. τ.μ.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •