Αύξηση μεγεθών για το 2017 κατέγραψε η Εθνική Πανγαία

Η εταιρία ακινήτων Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 2,2%, στα €117,9 εκατ., με τα κέρδη να ενισχύονται κατά 56,6%, στα €83,7 εκατ.. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA διαμροφώθηκαν στα €100,5 εκατ. από €99,4 εκατ. το 2016. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε €1.227,6 εκατ. ή €4,80 ανά μετοχή έναντι €1.194,8 εκατ. και €4,68 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την 31η Δεκεμβρίου 2017 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 338 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 986 χιλ. τ.μ.

1Shares