Στα 89,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank το 2017

Η Alpha Bank ανακοίνωσε για την χρήση του 2017 μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, μετά φόρων καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €89,5 εκατ. έναντι €19,5 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ συμπεριλαμβανομένου της επίπτωσης ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες τα κέρδη ανήλθαν στα €21,1 εκατ.. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν €2,6 δισ., και €1,8 δισ. το τέταρτο τρίμηνο, με την εξάρτηση από τον ELA να μειώνεται στα €7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, από €13,2 δισ. στα τέλη του 2016. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 18,3%, με τις προβλέψεις κάλυψης πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται στο €1,0 δισ., καταγράφοντας πτώση 13,9% σε ετήσια βάση. Η μετοχή της τράπεζας στο χρηματιστήριο έκλεισε στα €1,815 με απώλειες 1,84%. Ολόκληρη η ετήσια οικονομική έκθεση για την χρήση του 2017 εδώ.

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •