Μάνος Χατζηδάκης: Σε Alpha Bank και Fed στρέφεται η προσοχή των επενδυτών αυτή την εβδομάδα

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ολοκληρώθηκε η χρηματιστηριακή εβδομάδα καθώς η μείωση και διατήρηση των συναλλακτικών όγκων σε χαμηλά σχετικά επίπεδα βασίζεται περισσότερο σε μια λογική αναμονής. Αν και κατά την τρέχουσα εβδομάδα τιμολογήθηκαν απαντήσεις αναφορικά με την επίδραση του Λογιστικού Προτύπου 9 στις τράπεζες, τα ανοικτά ζητήματα φαίνεται να απασχολούν τους επενδυτές επισκιάζοντας τα πολύ καλά -έως τώρα- αποτελέσματα των 22 εταιριών που έχουν δημοσιεύσει τα οικονομικά πεπραγμένα της χρήσης του 2017.

Αύξηση βαθμού επιφυλακτικότητας

Η στάση του ΔΝΤ, η επιλογή της πιστοληπτικής γραμμής για την μνημονιακή έξοδο, τα τεστ αντοχής των τραπεζών και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών στην περιοχή της Μεσογείου έχουν αυξήσει το βαθμό επιφυλακτικότητας αφενός για το πλήθος των αβεβαιοτήτων που έχουν συσσωρευθεί αφετέρου για την ποσοτική και ποιοτική διάσταση καθεμιάς από αυτές. Επιπλέον η νευρική παλινδρόμηση των ξένων αγορών στην παρούσα φάση δεν βοηθάει στο να αλλάξει η δυναμική διατηρώντας το όποιο ενδιαφέρον αυστηρά εστιασμένο σε συγκεκριμένες μετοχές. Όσο η Αγορά οδεύει προς τις αργίες του καθολικού και ορθόδοξου Πάσχα με αυτή την ατζέντα ανοιχτή η προοδευτική μείωση των συναλλαγών φαίνεται μονόδρομος δεδομένης και της εποχικής συρρίκνωσης που παρατηρείται κατά τις συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα πριν και ενδιάμεσα των δύο θρησκευτικών εορτών.

Αναφορικά με την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η επιβάρυνση στα κεφάλαια ήταν 5,2 δις ευρώ, εντός των εκτιμήσεων της Αγοράς, ενώ η επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια φαίνεται διαχειρίσιμη αφήνοντας ικανοποιητικό περιθώριο και στις τέσσερις τράπεζες για να αντιμετωπίσουν το δυσμενές σενάριο των τεστ αντοχής. Από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν αποτυπώνοντας την επίδραση στα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται 0,37x την ενσώματη καθαρή θέση διατηρώντας σταθερά έκπτωση έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών τραπεζών οι οποίες διαπραγματεύονται σε μέσα επίπεδα στο 0,73 T/BV. Το κατά πόσο θα κλείσει η ψαλίδα των αποτιμήσεων θα εξαρτηθεί από το λογαριασμό των τεστ αντοχής (θα ανακοινωθούν στις 5 Μαΐου) αλλά και την ταχύτητα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων που θα βελτιώσουν την εικόνα των ισολογισμών και θα απελευθερώσουν κεφάλαια. Στο δεύτερο κομμάτι παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα καθώς οι ενέργειες πώλησης πακέτων δανείων φτάνουν σε τελικό στάδιο ωρίμανσης.

Τεχνική εικόνα γενικού δείκτη

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε μια λογική υπεράσπισης των κεκτημένων διατηρώντας μια μικρή απόσταση ασφαλείας από τα πρόσφατα χαμηλά των 795 μονάδων. Η ανοδική αντίδραση εξαντλήθηκε στις 838 μονάδες μένοντας από καύσιμα αφού στο εν λόγω επίπεδο η προσφορά από την κατοχύρωση κερδών απαιτούσε κάτι καλύτερο από τα 55 εκατ. ευρώ μέσων ημερήσιων συναλλαγών. Η αδυναμία του Γενικού Δείκτη να υπερβεί την αντίσταση των 840 μονάδων έφερε εκ νέου την αγορά στα επίπεδα διαπραγμάτευσης μεταξύ 810 και 830 μονάδων με συνεδριάσεις που είχαν σχετικά χαμηλό εύρος και κλεισίματα προς το άνω όριο της ημερήσιας διακύμανσης.

Η εικόνα του Γενικού Δείκτη παραπέμπει περισσότερο σε ανάλωση χρόνου διατηρώντας μια τεχνική ουδετερότητα ως προς την επιλογή μιας κατεύθυνσης, τουλάχιστον στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα φαίνονταν αποφασιστικά σε μια διάσπαση βασικών τεχνικών επιπέδων. Η Αγορά φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί μεταξύ του κινητού μέσο όρου των 200 ημερών και των δύο μεσοπρόθεσμων κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών. Οι ταλαντωτές επίσης δεν δίνουν κάποια αποφασιστική ένδειξη κινούμενοι στο μέσον της οθόνης. Η μόνη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή είναι το αδύναμο σήμα αγοράς του MACD, μια ένδειξη η οποία ωστόσο ήρθε από την παρέλευση χρόνου παρά από μια ανοδική κίνηση της αγοράς. Συμπερασματικά και η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κινηθεί στο ίδιο μοτίβο χρηματιστηριακά καθώς η έλλειψη ισχυρού εγχώριου καταλύτη θα διατηρήσουν την λογική εύρους διακύμανσης με τους υφιστάμενους τζίρους που επικρατούν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η εβδομάδα που έρχεται

Τα προγραμματισμένα γεγονότα της επόμενης εβδομάδας είναι μεν λίγα έχουν ωστόσο υψηλό ειδικό βάρος. Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στην Ρωσία. Την Τρίτη 20 η Alpha Bank θα ανακοινώσει αποτελέσματα δ’ τριμήνου τα οποία θα είναι επηρεασμένα από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Την Τετάρτη τα βλέμματα των επενδυτών θα είναι στραμμένα στις ΗΠΑ καθώς είναι προγραμματισμένη η τακτική συνάντηση των μελών της FED με εξαιρετικά πιθανή την απόφαση για αύξηση των επιτοκίων. Την Πέμπτη (22/3) είναι η σειρά της Viohalco και της Cenergy να ανακοινώσουν αποτελέσματα. Την Παρασκευή τέλος η μετοχή της Grivalia Properties θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης (0,36 ευρώ ανά μετοχή).

Μάνος Χατζηδάκης
Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης, BETA ΑΧΕΠΕΥ
(Email: info@beta.gr | www.beta.gr)

  •  
    8
    Shares
  •  
  •  
  • 8
  •