Απαλλαγή μετά από 24ωρη υπηρεσία: Οι “αυτοσχεδιασμοί” του Στόλου

Από το 2011 οφείλουμε να πούμε ότι έχει επέλθει μια σταθερότητα στην εκτέλεση των υπηρεσιών επί 24ώρου με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1139 τον Ιούνιο 2011. Η ειδική αυτή ρύθμιση μέσα σε δύο γραμμές αποτύπωσε το τι πρέπει να κάνουν οι διοικούντες όταν το προσωπικό εκτελεί υπηρεσίες 24ώρου. Διαβάζοντας το λεκτικό και εφαρμόζοντας τα εργαλεία ερμηνείας του Δικαίου τα οποία πρωτίστως διέρχονται μέσα από την γραμματική και το συντακτικό (π.χ. τι επιτάσσουν οι εγκλίσεις κυρίως) και στην συνέχεια στην ερμηνεία των λέξεων (π.χ, δικαίωμα = εξουσία αποδιδόμενη στον διοικούμενο => περιορισμός της διοίκησης), επιτυγχάνεται η εφαρμογή του.

Για να δούμε τι ακριβώς λέει λοιπόν η διάταξη που απευθύνει το Δίκαιο στους στρατιωτικούς Διοικητές / Κυβερνήτες / Διευθυντές της Ελληνικής Πολιτείας: «Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας»

Παρατηρούμε ότι ο νομοθέτης χρησιμοποιώντας την οριστική έγκλιση αποκλείει δυνητική ρήτρα (επί τούτου θα είχε προτιμηθεί η υποτακτική έγκλιση) υπέρ της διοικήσεως και άρα εκ προοιμίου την υποχρεώνει στο ακριβές λεκτικό του Νόμου. Ποιο είναι ακριβώς αυτό; Όποιος εκτελέσει υπηρεσία 24 ώρες την επομένη αυτεπαγγέλτως αποχωρεί, καθώς «δικαιούται» – δηλαδή έχει την εξουσία από το Δίκαιο – να το κάνει. Δηλαδή, αν ήλθε στην υπηρεσία του στις 08:00 την επομένη 08:01 πρέπει να εξέρχεται του πλοίου ή της υπηρεσίας του. Επίσης, δικαιούται, να επιλέξει ο ίδιος μέρα ανάπαυσης ΑΝ εκτελέσει υπηρεσία επίσημη αργία ή τις ημέρες Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή με τον περιορισμό η μέρα «απαλλαγής» να είναι εντός της επόμενης εβδομάδας. Και αυτό γιατί;; μα επειδή το λέει η διάταξη..!!
Κάθε περιορισμός στα παραπάνω από οποιονδήποτε αποτελεί επίθεση σε ρύθμιση της Πολιτείας και ως εκ τούτου υφίσταται υποχρέωση ενεργοποίησης του σχετικού πειθαρχικού ελέγχου.

Το αδιαβάθμητο έγγραφο που ήλθε στα χέρια μας όμως, όπως προκύπτει εισάγει μια άλλη οπτική επί των διατάξεων της Πολιτείας…. μειώνει τα δικαιώματα των εκτελούντων βάρδια παρά τις ανελαστικές προβλέψεις της, δίνοντας μάλιστα εξουσία κρίσεως στον «Υπόλογο Επιστασίας».!! Όποιος Κυβερνήτης θεωρεί ότι το προσωπικό δεν είναι αρκετό για να εκτελεστούν οι εργασίες του πλοίου, η Πολιτεία αναμένει την αναφορά του προς τα πάνω, ζητώντας επιπλέον στελέχη και ουδέποτε προς τα κάτω χτυπώντας το υφιστάμενο προσωπικό.

Στην Διοίκηση του πλοίου ετούτου θυμίζουμε τα παραπάνω καθώς και ότι απούσης ρυθμιστικής συγκρούσεως, ειδική διάταξη Υπουργικής Απόφασης επιβάλλεται σε γενική ακόμα και Προεδρικού Διατάγματος όπως οι Διατάξεις Π.Ν. Προφανώς ο εκάστοτε Υπουργός ενημερώνεται για επικείμενη ή υφιστάμενη σύγκρουση κανόνων δικαίου.
Συνεπεία των ανωτέρω η δημοσιογραφική και εντελώς με αγαθές προθέσεις συμβουλή, είναι το έγγραφο να αποσυρθεί και να μείνει το πλοίο στα ήδη λυμένα και ήδη ρυθμισμένα. Άλλωστε δεκάδες πλοία έχουν εκτελέσει δεξαμενισμούς και επισκευές χωρίς να επιτεθούν στο Δίκαιο της Πολιτείας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι «γαλέρες» τέτοιου είδους στο παρελθόν έχουν αντιμετωπισθεί δεόντως από την Ηγεσία του Π.Ν..

Π.Καρβουνόπουλος

Πηγή:militaire.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •