Ενίσχυση μεγεθών για την ΑΝΕΚ το 2017

Η ΑΝΕΚ ανακοίνωσε μετά την λήξη της συνεδρίασης αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €164,7 εκατ. έναντι €157,6 εκατ. το 2016, με της μητρικής να ενισχύονται στα €149,3 εκατ. έναντι €138,2 εκατ. πέρσι. Τα EBITDA του ομίλου υποχώρησαν στα €12,8 εκατ. έναντι €25,6 εκατ. το 2016, και της μητρικής στα €13,2 εκατ. από €23,1 εκατ. το 2016. Τα καθαρά κέρδη για τον όμιλο ενισχύθηκαν στα €9,8 εκατ. έναντι €0,6 εκατ. πέρσι, και της μητρικής στα €12,6 εκατ. έναντι €0,8 εκατ.. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα €0,0805 με κέρδη 3,87%.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •