Στα 186 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2017 για την Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη πριν τις μη συνεχόμενες δραστηριότητες & έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα €186 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα του 2016, στα €1,5 δισ.. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης, στο 2,41%, με τα καθαρά έσοδα από αμοιβές & προμήθειες να ενισχύονται 14,5%, στα €268 εκατ.

Τα οργανικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 2,1%, στα €1,7 δισ., με τα συνολικά έσοδα να υποχωρούν 1,3%, στα €1,9 δισ.. Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 0,9%, στα €894 εκατ., με τον σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να υποχωρεί κατά €687 εκατ. Ο δείκτης NPEs μειώθηκε κατά 340 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 42,6% από 46% το 2016. Η κάλυψη NPEs από σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε στο 50,4%, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 15,8%.

Ο ELA διαμορφώθηκε το 2017 στα €5,3 δισ., με τις καταθέσεις στην Ελλάδα να ενισχύονται κατά €1,7 δισ. και σε επίπεδο ομίλου κατά €1,8 δισ.. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 109,6% έναντι 117,6% το 2016.

  •  
    3
    Shares
  •  
  •  
  • 3
  •