Αύξηση κερδών για την Πετρόπουλος

Η εταιρεία Πετρόπουλος ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις υποχώρησαν στα €73,2 εκατ. έναντι €93,23 εκατ. το 2016, με τα προ φόρων κέρδη να ενισχύονται στα €3,18 εκατ. έναντι €2,43 εκατ. πέρσι, με τα EBITDA στα €5,95 εκατ. έναντι €5,6 εκατ. το 2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησαν ελαφρός στα €34,94 εκατ. έναντι €35,12 εκατ. πέρσι, ενώ τα κέρδη ανάμετοχή ανήλθαν στα 0,3312 σεντς έναντι 0,1914 σεντς πέρσι. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα.

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •