Απευθείας ανάθεση 24.800 ευρώ για ανυψωτικό μηχάνημα

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σερρών προέβη στην απόφαση για την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε με έδρα Λεωφ. Αθηνών 210 και ΑΦΜ 094251998 Δ.Ο.Υ.Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ την προμήθεια ενός καινούργιου πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου (clark) μηχανήματος να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ.αρ.29/201 Μελέτης του Τμήματος Αποθήκης, συνολικής δαπάνης 19.220,00€ με ΦΠΑ, όπως παρακάτω:Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

1Shares