Ικανοποίησαν τα κέρδη του ΟΛΠ

Ο ΟΛΠ ανακοίνωσε σήμερα μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 68,6%, στα €11,3 εκατ. έναντι €6,7 εκατ. το 2016, με τα προ φόρων κέρδη να διαμορφώνονται στα €21,2 εκατ. έναντι €11,00 εκατ. πέρσι, καταγράφοντας αύξηση 92%. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 7,7%, στα €111,5 εκατ. έναντι €103,5 εκατ. το 2016. Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει μέρισμα €0,1712 έναντι €0,0892 την προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία θα καταβάλλει στο ελληνικό δημόσιο ποσό €4,1 εκατ. έναντι €3,0 εκατ. το 2016.

1Shares