Αύξηση καθαρών κερδών για την Heineken

Η Heineken ανακοίνωσε σήμερα για την χρήση του 2017, καθαρά κέρδη $1,94 δισ. έναντι $1,54 δισ. το 2016, με τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται στα $3,76 δισ. έναντι 3,54 δισ. πέρσι. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα $21,89 δισ. έναντι $20,79 δισ. το 2016, με την διοίκηση της εταιρείας να προτείνει μέρισμα $0,93 από $0,82 για το τέταρτο τρίμηνο, με το συνολικό μέρισμα να ανέρχεται στα $1,47 από $1,34. Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ στα €77,75 με απώλειες 1,77%.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •