Απευθείας ανάθεση 24.800 ευρώ για ανυψωτικό περονοφόρο

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σερρών, προέβει στην απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΜΟΥΜΗ Α.Ε.Β.Ε με έδρα Λεωφ. Αθηνών 210 και ΑΦΜ 094251998 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ την προμήθεια ενός καινούργιου πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου (clark) μηχανήματος να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ 29/2017 Μελέτης του Τμήματος Αποθήκης, συνολικής δαπάνης 19.220,00€ με ΦΠΑ. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

1Shares