Απευθείας ανάθεση 20.000 ευρώ σε δημοσιογράφο

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου, προέβει στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών ενός Δημοσιογράφου σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας στα πλαίσια των προσπαθειών του Δήμου για συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2018, στον κ . Σωτήριο Γκίκα, ο οποίος εδρεύει στην οδό Δημοσθένους 59 στο Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 121 32, με ΑΦΜ 053889283, Δ.Ο.Υ. Αιγίου, αντί του ποσού των 20.000,00€. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

1Shares