24.000 ευρώ για κινητή τηλεφωνία

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λέσβου, προέβει στην διάθεση πίστωσης 24.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6223 του προϋπολογισμού έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •