Εγκρίθηκε από την Γερουσία το σχέδιο προϋπολογισμού

Η Γερουσία ενέκρινε σήμερα το πρωί το σχέδιο προϋπολογισμού, διάρκειας δύο ετών, η οποία αυξάνει τόσο τις αμυντικές όσο και τις εγχώριες δαπάνες κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, εγκρίνοντας την μετά την μερική διακοπή της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για δεύτερη φορά φέτος.

Η λήξη της κρατικής χρηματοδότησης θα συνεχιστεί μέχρι να περάσει από την ΒουλήΕΝέκρινε  το νομοσχέδιο, το οποίο επίσης θα αναστείλει το όριο του χρέους μέχρι το Μάρτιο του 2019. Θα χρειαστεί τότε να πάει στον Πρόεδρο Donald Trump για υπογραφή.

1Shares