Μάνος Χατζηδάκης:Κανένα στρες μετά τα τεστ

Τεστ αντοχής

Μια σημαντική αβεβαιότητα φαίνεται να εξομαλύνεται ή τουλάχιστον να μπαίνει σε ένα δρόμο μέτρησης βελτιώνοντας την μεσοπρόθεσμη οπτική των επενδυτών για τον τραπεζικό κλάδο. Η ανακοίνωση των μακροοικονομικών υποθέσεων των τεστ αντοχής των τραπεζών δημιούργησε ένα αίσθημα ανακούφισης καθώς το συνολικό πακέτο των υποθέσεων φαίνεται διαχειρίσιμο και ηπιότερο από το τεστ του 2015. Η ικανοποιητική πορεία των τραπεζών σε ότι αφορά τους δείκτες φερεγγυότητας από το τέλος του 2015 έως και το 2017 είναι ένα κριτήριο αναφοράς για επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος σε σχέση με τις υποθέσεις ενώ οι υψηλοί δείκτες φερεγγυότητας (Συστημικές τράπεζες 16,5%) δείχνουν ικανοί να απορροφήσουν χωρίς κραδασμούς την επίπτωση από την προσαρμογή στο Λογιστικό Πρότυπο 9.

Το κρίσιμο σημείο

Παράλληλα αυτό που διαφεύγει ίσως της προσοχής είναι η ικανότητα του συστήματος να εμφανίσει Προ Προβλέψεων Αποτέλεσμα της τάξεως των 4,5 δις ευρώ σε ετήσια βάση για τα επόμενα χρόνια αυξάνοντας είτε το βαθμό κάλυψης των προβλέψεων, είτε προχωρώντας σε πιο γενναίες μειώσεις επισφαλών ανοιγμάτων από τα αποτελέσματα του τεστ. Σε κάθε περίπτωση η ανάγνωση των τεστ αντοχής άφησε θετική επίγευση και παρά τον αστερίσκο της μείωσης των τιμών των εμπορικών ακινήτων δεν βάζει κάποιο άμεσο θέμα κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών με ότι αυτό συνεπάγεται για την επενδυτική επιλεξιμότητα των τραπεζικών τίτλων μεσοπρόθεσμα. To βασικό ρίσκο εντοπίζεται πλέον στην ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω πλειστηριασμών, των πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων ή της αντιστροφής μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων.

Η προσοχή στα ομόλογα

Η θετική χροιά των τεστ αντοχής δεν είχε την αναμενόμενη διάρκεια. Ο Γενικός Δείκτης παρά την επίτευξη των νέων υψηλών 36 μηνών (895,64 μονάδες) την Πέμπτη έδειξε να μην έχει δυνάμεις για να συνεχίσει άμεσα την ανοδική του πορεία. Η αγορά είναι φορτωμένη με γρήγορα και σημαντικά κέρδη σε όλο σχεδόν το φάσμα των κεφαλαιοποιήσεων και η μεταβλητότητα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές δείχνει να επηρεάζει πλέον περισσότερο την εγχώρια αγορά. Οι αγορές φαίνεται πλέον να επηρεάζονται περισσότερο από τις διακυμάνσεις των ομολόγων προσαρμόζοντας τα ασφάλιστρα κινδύνου των μετοχών επηρεάζοντας παράλληλα και το ΧΑ. Η συσχέτιση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η διόρθωση στο εξωτερικό εκτιμάται ότι βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Τεχνική εικόνα

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε διορθωτικό δρόμο ο οποίος έχει σαν πρώτο στόχο την περιοχή των 820–830 μονάδων. Πρόκειται για μια αναλογία διόρθωσης που συμπίπτει με το 23,6% της ανόδου που έχει προηγηθεί από τις 700 μονάδες. Στην παρούσα φάση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την αγορά να αποφύγει μια μετριοπαθή- έστω διόρθωση τιμών λόγω των υπερβολών που παρατηρούνται σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο πλέον χρονικό ορίζοντα στους ταλαντωτές ενώ και ο MACD έχει δώσει σήμα πώλησης. Στην περιοχή των 830 μονάδων βρίσκεται ο κινητός μέσος των 30 ημερών ο οποίος θα λειτουργήσει σαν σημείο στήριξης ενώ η αποφόρτιση των ταλαντωτών ενδεχομένως να δώσει αφορμές για μια τοπική αντίδραση από τα προαναφερθέντα επίπεδα.

Τα βλέμματα στην έκδοση

Η έκδοση 7ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία την ερχόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά στις ομολογιακές εκδόσεις μετά τις πετυχημένες εκδόσεις από Αlpha bank και Τιτάν. Στην φτωχή ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας την Τετάρτη αναμένεται η καθιερωμένη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων (προηγούμενη δημοπρασία 0,99%) η οποία μετά την ισχυρή συμπίεση στο επιτόκιο των εξάμηνων εκδόσεων (1,13% από 1,65%) πιθανότατα να εμφανίσει ανάλογη εικόνα.

Μάνος Χατζηδάκης
Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης, BETA ΑΧΕΠΕΥ
(Email: info@beta.gr | www.beta.gr)

  •  
    8
    Shares
  •  
  •  
  • 8
  •