Ενισχύθηκε ο PMI υπηρεσιών στη Γερμανία

Στην Γερμανία ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Ιανουάριο, ενισχύθηκε στις 57,3 μονάδες (εκτίμηση 57 μονάδες) έναντι 57 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

21Shares