Στα 113 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χανίων, προέβη στην έγκριση του προϋπολογιμσού για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα-έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 113.873.937,75 ευρώ. Ολόκληρος ο προϋπολογισμός εδώ.

3Shares