231 χιλ. ευρώ για υπηρεσίες καθαριότητας

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χανίων προέβη στην ανάθεση που αφορά στην «Υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων – καθαρισμός και σάρωση οδών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» με αριθμό πρόσκλησης 72070/07-12-2017 και συστήματος 50758, στον υποψήφιο ̈ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ̈, με τιμή: 231.693,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%). Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

1Shares