Απευθείας ανάθεση 24 χιλ. ευρώ στην ΔΟΜΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας, προέβη στην απευθείας ανάθεση προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
«ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ. 997756557 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας, οδός:
ΛΕΩΦ.ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ, Τ.Κ.:49100, Πόλη: ΚΕΡΚΥΡΑ, έναντι του ποσού των 24.209,29 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

2Shares