Στα 212 εκατ. ο προϋπολογισμός του δήμου για το 2018

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 928/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’αριθμ. Απὀφαση 322590/09.01.2018 Αποκενηρωμένης Διοίκηζης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αριθμός ΑΔΑ : ΨΗΣΡΟΡ1Φ-Ζ96).ανέρχεται στα €212.088.317,90 εκατ.,όπως προκύπτει εδώ.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •