Το σημερινό πρόγραμμα εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ

Ανακοινώσεις δύο γνωστών εταιρειών, της JP Morgan και BlackRock, περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα εταιρικών αποτελεσμάτων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπως μπορούμε να διακρίνουμε παρακάτω:

Company Name/Symbol                      Period Ending    Consensus EPS    Year Ago Actual
Blackrock Inc (BLK)                           Q4 12/1/17                 $6.02                   $5.14
CHR Hansen Holding A/s                       Q1 11/1/17                  $0.370                $0.350
Doutor Nichires Holdings Co LTD        Q3 11/1/17                  $31.60                $30.97
Idom Inc                                                      Q3 11/1/17                  $15.80                $10.73
JPMorgan Chase Co (JPM)                Q4 12/1/17                 $1.69                   $1.71
Koshidaka Holdings Co LTD                  Q1 11/1/17                  $19.68                 $18.67
Largan Precision Co LTD                        Q4 12/1/17                 $68.42                 $62.20
Onward Holdings Co LTD                       Q3 11/1/17                 $13.67                  $36.10
Plenus Co LTD                                            Q3 11/1/17                $36.60                 $38.01
PNC Financial Services Group Inc (PNC) Q4 12/1/17            $2.20                   $1.97
Sakata Seed Corporation                           Q2 11/1/17                $31.26                 $16.96
Singapore Press Holdings LTD                Q1 11/1/17                 $0.040               $0.030
Wells Fargo & Co (WFC)                            Q4 12/1/17               $1.06                  $0.960

  •  
  •  
  •  
  •  
  •