Μ.Χατζηδάκης: Η άνοδος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο θα συνεχιστεί!

Ζητήσαμε και είχαμε την μεγάλη χαρά να παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο new-economy.gr, ο Μάνος Χατζηδάκης, Διευθυντής του Τμήματος Ανάλυσης της ΒΕΤΑ ΧΑEΠΕΥ ώστε να ενημερωθούμε για τις εκτιμήσεις και προτάσεις του για την αγορά.

Κε Χατζηδάκη ποια πιστεύετε ότι θα είναι η πορεία των χρηματιστηρίων το 2018 σε Ευρώπη και ΗΠΑ;
Σε αντίθεση με το 2017 η φετινή χρονιά έχει περιορισμένο πολιτικό ρίσκο. Οι Ευρωπαϊκές εκκρεμότητες αφορούν τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Γερμανία και τις εκλογές το Μάρτιο στην Ιταλία. Ο άλλος καταλύτης θα είναι η διεξαγωγή των τραπεζικών τεστ αντοχής που ολοκληρωθούν προς το τέλος του α’ εξαμήνου. Αυτοί οι τρεις παράγοντες κατά την άποψη μου κρατούν τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών σε χαμηλότερα συγκριτικά επίπεδα έναντι των Αμερικανικών. Θα ήμουν θετικότερος σε ένα χαρτοφυλάκιο που θα έβλεπε πιο πολύ Ευρωπαϊκές μετοχές λόγω της έκπτωσης που εμφανίζουν έναντι των αντίστοιχων Αμερικανικών. Από όσα είναι ήδη γνωστά φαίνεται ότι η διεξαγωγή των τεστ αντοχής θα λάβει υπόψη της παραμέτρους (οπισθοβαρή εφαρμογή του IFRS 9, προοδευτική αύξηση των προβλέψεων σε νέα NPLs κλπ) που θα είναι διαχειρίσιμη για τους υφιστάμενους δείκτες φερεγγυότητας.

Ποιοι κλάδοι πιστεύεται ότι θα αποδώσουν καλύτερα το έτος που έρχεται;
Οι τράπεζες έχουν μείνει πίσω, οι αποτιμήσεις έχουν έκπτωση σε σχέση με την καθαρή θέση και αυτό οφείλεται κυρίως στις κανονιστικές προσαρμογές ενόψει Βασιλείας ΙΙΙ και τις αβεβαιότητες που πιθανόν να υπάρχουν ακόμα αναφορικά με τα τεστ αντοχής. Θα πάω κόντρα στο ρεύμα, πιστεύω ότι φέτος οι τράπεζες θα υπεραποδώσουν αφενός γιατί θα περάσουν χωρίς πρόβλημα τα τεστ αντοχής στην συντριπτική τους πλειοψηφία αφετέρου γιατί στην Ευρώπη θα υπάρχει ανάπτυξη. Είναι ο προφανής υποτιμημένος κλάδος.

Ποια η άποψη σας για την παγκόσμια ανάπτυξη, θα συνεχιστεί κι εάν όχι πια η πιθανή αιτία;
Δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα έχουμε ανάπτυξη φέτος, οι οργανισμοί που παρακολουθούν τις τάσεις εκτιμούν παγκόσμια ανάπτυξη άνω του 2% ακόμα και με την Κίνα να βρίσκεται σε υστέρηση. Στο κοντινό παρελθόν γεωπολιτικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επιβάλλουν αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας (τρομοκρατία, Β. Κορέα) είχαν πολύ βραχύβια επίπτωση. Άρα ότι είναι ήδη γνωστό θα μπορούσε να θεωρηθεί τιμολογημένο από τους επενδυτές. Ωστόσο δεν γνωρίζω τι επίπτωση μπορεί να έχει το σκάσιμο της φούσκας του Bitcoin ή άλλων τέτοιων νομισμάτων, ίσως όχι στις οικονομίες αλλά στις αγορές. Πλέον η σύνδεση των αγορών με τις οικονομίες δεν έχει ευδιάκριτα όρια ως προς το ποιος κατευθύνει ποιόν. Οι αγορές είναι ψυχολογία και η ψυχολογία επηρεάζει την οικονομία. Ίσως ο λόγος ο οποίος θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη να μην βρίσκεται σε αυτά τα οποία αναγνωρίζουμε ως πιθανούς κινδύνους. Αν είναι κάτι το οποίο μάθαμε το 2017 είναι ότι οι κίνδυνοι που αρχικά αναγνωρίζονται ως αιτίες υποχώρησης των Αγορών μπορεί να είναι και ευκαιρίες εισόδου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει να επανακάμπτει, πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί η άνοδος;
Συγκριτικά με πέρυσι το Χρηματιστήριο ξεκινάει σε καλύτερες βάσεις, η κερδοφορία των εμποροβιομηχανικών εταιριών έχει ενισχυθεί από αμιγώς λειτουργική συνεισφορά, ο αθέμιτος ανταγωνισμός έχει περιοριστεί με την έξοδο των αδύναμων εταιριών από την αγορά και η εξαγωγική δραστηριότητα έχει σε πολλές περιπτώσεις αναπληρώσει με επιτυχία την μείωση ή την στασιμότητα της ζήτησης σε πολλούς κλάδους. Επισημαίνεται πάντως ότι πολλές από τις εταιρίες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης βρίσκονται σε ώριμο στάδιο αναφορικά με την αποτίμηση των προοπτικών τους. Αντίθετα οι τράπεζες, ο κλάδος ακινήτων και τα ελληνικά ομόλογα αποτελούν τους κύριους εκφραστές της ανάκαμψης ενσωματώνοντας και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο σε ενδεχόμενο αστοχιών.
H πιστή τήρηση του προϋπολογισμού και η επίτευξη των στόχων θα μειώσουν το δημοσιονομικό άγχος που ακολουθεί τη χώρα από το 2010, θα αποτελέσει δε και ένα καλό επιχείρημα στην μετά μνημονιακή εποχή όταν θα αναζητηθεί χρηματοδότηση από τις αγορές. Ο συνδυασμός επίτευξης δημοσιονομικών στόχων και έγκαιρης ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων που απομένουν θα δώσει αφορμές αναβαθμίσεων οι οποίες έχουν σημαντικό ανοδικό περιθώριο αφού η χώρα παραμένει σε πολύ χαμηλή βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας. Ήδη η απόδοση των δεκαετών ομολόγων έχει ακυρώσει στην πράξη την πολύ χαμηλή αξιολόγηση που έχει η Ελλάδα στους τρεις οίκους που παρακολουθούν το αξιόχρεο της χώρας.
Παράλληλα ο τραπεζικός κλάδος θα βρεθεί στο επίκεντρο τόσο για το εγχείρημα μείωσης των επισφαλών ανοιγμάτων όσο και για το τεστ αντοχής που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου. Σε δεύτερο χρόνο οι καλές επιδόσεις της οικονομίας θα είχαν θετικότερη επίδραση στην βελτίωση της χρηματοδότησης των τραπεζών και της εξομάλυνσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Άλλοι καταλύτες που θα μπορούσαν να έχουν επιμέρους θετική επίδραση είναι η δημοπράτηση έργων υποδομών (1,7 δις πακέτο Γιουνγκέρ) που θα ενισχύσουν τον κατασκευαστικό κλάδο, η ολοκλήρωση σημαντικών αποκρατικοποιήσεων (Ελληνικό, ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ) και φυσικά ο Τουρισμός ο οποίος αναμένεται να έχει και το 2018 υψηλό αριθμό αφίξεων. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω εκτιμώ ότι η άνοδος έχει ακόμα αρκετό υλικό προς προεξόφληση.

Ποια η γνώμη σας για τις ελληνικές τράπεζες και για τα αποτελέσματα των stress test;Θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση το 2018;
Υπάρχουν πλέον περισσότεροι λόγοι που ενισχύουν την πεποίθηση ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειαστούν άμεσα νέα κεφαλαιακή ενίσχυση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας (CT1: 17,3%) στην Ευρώπη. Έχουν βέβαια και την μεγαλύτερη μη εξυπηρετούμενη έκθεση (50,3% με κάλυψη 49,3%) στα δάνεια που έχουν δώσει. Στο προηγούμενο τεστ αντοχής κανένα σενάριο (βασικό και δυσμενές) δεν ήταν καν κοντά στην πραγματικότητα ενώ σε σχέση με το προβλεπόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα οι τράπεζες ξεπέρασαν κατά 20% την πρόβλεψη της εποπτικής αρχής. Ακόμα και 10 δις ευρώ απομειώσεις κεφαλαίων αν προκύψουν οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν υπόλοιπο κεφαλαίων 20 δις ευρώ ή 11% βασικό δείκτη φερεγγυότητας. Σε μια οικονομία που έχει γυρίσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και προϋπολογίζεται αύξηση με ρυθμούς άνω του 2% πέρα από την αύξηση της κάλυψης των προβλέψεων πως θα δικαιολογηθεί ο σχηματισμός νέων επισφαλών δανείων; Άρα το δυσμενές σενάριο που θα ενεργοποιήσει την ανάγκη νεών κεφαλαίων θα πρέπει να είναι πολύ χειρότερο από αυτό του 2015. Η ανεργία να ξαναγυρίσει δηλαδή στο 27% και το ΑΕΠ να μειώνεται με ρυθμούς 2,5%. Δύσκολο. Πολλά θα εξαρτηθούν και από τους πλειστηριασμούς. Από δημοσιεύματα φαίνεται ότι σταδιακά διαμορφώνεται μια τάση αντιστροφής νέων προβλέψεων καθώς οι δανειολήπτες που έχουν δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους αντιλαμβάνονται ότι το ενδεχόμενο απώλειας των περιουσίων τους είναι πλέον ορατό. Επίσης από την εμπειρία άλλων χωρών που αντιμετώπισαν θέμα κόκκινων δανείων έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί δανειολήπτες εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να αναδιαρθρώσουν ένα επιχειρηματικό δάνειο και να συνεχίσουν την δραστηριοποιούνται σε μια οικονομία που γυρίζει σε ανάπτυξη παρά να ξεκινήσουν από την αρχή. Μένει βέβαια να φανεί τι ποσοστό μη ενήμερων δανείων αφορά αυτή η παρατήρηση.

Πόσο πιθανή είναι μια οριστική έξοδος από τα μνημόνια για την ελληνική οικονομία τον Αύγουστο του 2018 και που αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά, αν γίνει;
Θα ήταν μια θετική εξέλιξη αν και πιστεύω ότι αυτό θα κριθεί από το επιτόκιο που θα δώσουν οι Αγορές στην πρώτη πραγματική έξοδο στις αγορές. Ένα χαμηλό επιτόκιο αντίστοιχο ή κοντά σε αυτό που δανείζεται η Πορτογαλία θα ήταν μια επιτυχία, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ουσιαστική έξοδο από το καθεστώς των προαπαιτούμενων και θα έδινε κάποιους βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας ειδικά στο θέμα της φορολογίας.
Το επιτόκιο αναφοράς αντανακλά και το ρίσκο της χώρας άρα και το ασφάλιστρο κινδύνου θα είχε λόγους να αναπροσαρμοστεί ευνοϊκότερα. Θα σας πως ένα παράδειγμα για να αντιληφθείτε πως τεχνικά επηρεάζεται μια αποτίμηση. Μια εταιρία με κερδοφορία και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές θα είχε αποτίμηση 30% υψηλότερα αν είχε την δραστηριότητα της στην Γερμανία από ότι αν ήταν στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το 10ετές ομόλογο της Γερμανίας βρίσκεται στο 0,45% και στην Ελλάδα σχεδόν 9 φορές υψηλότερα. Όταν η φόρμουλα σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου δέχεται τέτοια αλλαγή οι ταμειακές ροές –ειδικά οι μακρινές- αποτιμώνται πλέον σε πολύ χαμηλά επίπεδα, άρα η επίδραση θα είναι πολύ θετική από την υποχώρηση των spreads απόρροια μιας επιτυχούς εξόδου στις αγορές. Δεν θα γινόμασταν Γερμανία στις αποτιμήσεις ή στο κόστος δανεισμού αλλά σίγουρα δεν θα είχαμε τόσο μεγάλες αποκλίσεις από τις χώρες που ήταν πριν σε μνημονιακή επιτήρηση.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •