Αυξήθηκαν τα κέρδη της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας το 2017

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας SNB, ανακοίνωσε σήμερα ότι για την χρήση του 2017 τα κέρδη της ανήλθαν στα CHF54 δισ., προερχόμενα κυρίως από την αύξηση των τιμών των μετοχών και ομολόγων παγκοσμίως, αλλά και από το αδύναμο φράγκο. Σύμφωνα με την SNB, την μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν οι μαζικές αγορές και διακράτηση ξένων assets, κυρίως ομολόγων.

Τα αποθέματα χρυσού της SNB αυξήθηκαν σε αξία περίπου CHF3 δισ., και οι θέσεις σε ελβετικό φράγκο κατά CHF2 δισ., το 2017.Ένα μεγάλο μέρος των κερδών της η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, αναμένεται να το διανείμει στην κεντρική κυβέρνηση της χώρας, αλλά και στα καντόνια.

2Shares