Νέα προβλήματα για το bitcoin

Η διοίκηση της Merrill Lynch προέβη σε μια απόφαση, σύμφωνα με την οποία εμποδίζει σε περίπου 17.000 συμβούλους τους, είτε την τοποθέτηση επενδύσεων που σχετίζονται με το bitcoin στους πελάτες τους ή να εκτελέσει τυχόν αιτήματα που οι πελάτες τους μπορεί να έχουν κάνει όταν πρόκειται για την διαπραγμάτευση του bitcoin investment trust της Grayscale (GBTC). Πιστεύεται ότι αυτή η απόφαση ελήφθη ως αποτέλεσμα ανησυχιών σχετικά με τα πρότυπα επιλεξιμότητας και την καταλληλότητα όταν πρόκειται για το συγκεκριμένο προϊόν.

Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποιεί από κοινού επιθεωρήσεις σε έξι τοπικές τράπεζες που προσφέρουν λογαριασμούς εικονικών νομισμάτων σε ιδρύματα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών, ότι η αυξανόμενη χρήση περιουσιακών στοιχείων όπως το bitcoin θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας. Η κοινή επιθεώρηση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) και της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSS) θα ελέγξει εάν οι τράπεζες ακολουθούν κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρησιμοποιούν πραγματικά ονόματα για λογαριασμούς, δήλωσε ο πρόεδρος της FSC Choi Jong-ku.

Οι traders στη Νότια Κορέα πληρώνουν μεγαλύτερο premium για ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών νομισμάτων που στέλνουν τα περισσότερα από αυτά σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ οι traders στη Νότια Κορέα πληρώνουν κανονικά ένα μικρό ασφάλιστρο σε άλλα χρηματιστήρια, κυρίως λόγω των ζητημάτων ρευστότητας και του αυστηρού ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων, με τις τιμές που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να είναι οι χαμηλότερες από τα άλλα καταβληθέντα ασφάλιστρα. Το Ripple (XRP) διαπραγματεύθηκε με μέση τιμή $ 3.93, η Ethereum (ETH) διαπραγματεύθηκε στα $ 1.786, ενώ η Bitcoin (BTC) έφτασε στα 23.146 δολάρια. Αυτό συγκρίνεται με τα τρέχοντα επίπεδα XRP $ 2.62, ETH $ 1.195 και BTC $ 15.980. Το Ripple έχει δει την μεγαλύτερη απόκλιση τιμών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κυρίως λόγω ενός Twitter μεταξύ της εταιρείας και ενός δημοσιογράφου της New York Times ο οποίος αμφισβήτησε την υιοθέτηση από τις τράπεζες του ψηφιακού νομίσματος.

Το bitcoin διαπραγματεύεται στα $15.306 με απώλειες 8,11%, και κεφαλαιοποίηση $263 δισ.

Το ethereum διαπραγματεύεται στα $1.136,50 με κέρδη 5,24%, και κεφαλαιοποίηση $110,9 δισ.

Το ripple διαπραγματεύεται στα $2,4900 με απώλειες 5,70%, και κεφαλαιοποίηση $98,9 δισ.

Το bitcoin cash διαπραγματεύεται στα $2.417 με απώλειες 9,13%, και κεφαλαιοποίηση $41,7 δισ.

Το cardano διαπραγματεύεται στα $0,92784 με απώλειες 7,22%, και κεφαλαιοποίηση $24,3 δισ.

Το συμβόλαιο λήξης Ιανουαρίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $15.540 με όγκο 1.467 συμβόλαια, ενώ στο χρηματιστήριο της CME διαπραγματεύεται στα $15.335 με όγκο 273 συμβόλαια.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •