Να ‘έχουμε την ΥΓΕΙΑ μας’ να αγοράζουμε μετοχές;

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Καθημερινά η χρηματιστηριακή ειδησεογραφία είναι γεμάτη από ανακοινώσεις εταιρειών για εξαγορές και συγχωνεύσεις, με τις μετοχές των εν λόγο εταιρειών να κινούνται ανοδικά ή πτωτικά με την ανακοίνωση της είδησης. Πολλές φορές θεωρούμε λανθασμένα ή δεν κατανοούμε καθόλου την μεταβολή μιας μετοχής μετά την ανακοίνωση, κι όχι βέβαια άδικα.

Όλοι θυμόμαστε την πρόταση που είχε κάνει πριν μερικά χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς ύψους κοντά στο 1 δισ. ευρώ για την εξαγορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας, με το πρώτο να είχε τότε καταθέσεις ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ. Είναι δύσκολο για τον απλό επενδυτή να γνωρίζει ακριβώς εκείνη την στιγμή της ανακοίνωσης, το εάν η πρόταση είναι συμφέρουσα ή όχι.

Πριν από λίγες μέρες μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στο ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από την πρόταση του κ. Αποστολόπουλου να εξαγοράσει το 30% των μετοχών του ΥΓΕΙΑ έναντι 0,45 σεντς ανά μετοχή, συνολικής αξίας 41 εκατ. ευρώ, με την προσφορά να γίνεται 30% πάνω από την μεσοσταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή εξαμήνου της μετοχής.

Όπως είναι λογικό, η μετοχή του ΥΓΕΙΑ άνοιξε με limit up, χωρίς όμως ο μέσος επενδυτής να γνωρίζει εάν η πρόταση ήταν συμφέρουσα για την εταιρεία ή όχι. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πως ακόμη και μετά την αρνητική ανακοίνωση της διοίκησης της εταιρείας να αποδεχθεί την προσφορά, η μετοχή συνέχιζε (και συνεχίζει) να παραμένει σε επίπεδα άνω των 0,34 σεντς, όταν και διαπραγματευόταν πριν την δημοσιοποίηση της προσφοράς, δημιουργώντας σοβαρούς προβληματισμούς για τους λόγους πίσω από τους οποίους συμβαίνει αυτό.

Αξίζει όμως να δούμε αμέσως παρακάτω, εάν από πλευράς θεμελιώδους ανάλυσης η προσφορά των 41 εκατ. ευρώ ήταν πράγματι συμφέρουσα για τους μετόχους του ΥΓΕΙΑ ή όχι. Προκειμένου να εξαχθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα, θα χρησιμοποιήσουμε την λογιστική αξία ανά μετοχή, καθώς η εταιρεία στην χρήση τόσο του 2015 αλλά και σε αυτήν του 2016 πραγματοποίησε ζημίες ανά μετοχή (0,1452 σεντς) και (0,0124 σεντς) αντίστοιχα.

Σύμφωνα λοιπόν με την λογιστική αξία, αυτή διαμορφώνεται στα 0,454 σεντς ανά μετοχή για την χρήση του 2016 και 0,466 σεντς για την χρήση του 2015, με την τιμή προς λογιστική αξία να διαμορφώνεται για το 2016 στο 1,05 και για το 2015 στο 1,03. Παρά την μείωση της λογιστικής αξίας, η προσφορά των 0,45 σεντς κρίθηκε ασύμφορη για τους μετόχους, έστω κι εάν απέχει πολύ λίγο από τα 0,454 της λογιστικής αξίας.

Από τεχνικής άποψης, το υψηλό 52 εβδομάδων βρίσκεται στα 0,488 σεντς με το χαμηλό 52 εβδομάδων στα 0,139 σεντς, και την τιμή στις 22 Νοεμβρίου (πριν την ανακοίνωση της προσφοράς) να βρισκόταν στα 0,323 σεντς. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και στο παρακάτω γράφημα, η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλά 49 μηνών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,4927 σεντς (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στα 0,3153 σεντς (γραμμή ΓΔ), παραμένοντας πάνω από το επίπεδο της υπέρ αγορασμένης ζώνης.

Όπως μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε από τα παραπάνω, είναι δύσκολο εκ των προτέρων και χωρίς κάποια ανάλυση των θεμελιωδών μιας εταιρείας, να γνωρίζουμε εάν είναι συμφέρουσα μία πρόταση ή όχι για τους μετόχους της.

Η συγκεκριμένη πρόταση του κ. Αποστολόπουλου απορρίφθηκε από το ΔΣ του ΥΓΕΙΑ, καθώς το τίμημα κρίθηκε από τους μετόχους χαμηλό. Εξάλλου, ο κ. Αποστολόπουλος θα μπορούσε να προβεί κάλλιστα στην αγορά μετοχών από την ελεύθερη διασπορά (free float) καθώς αυτή ανέρχεται στο 29,62%, κάτι όμως που θα απαιτούσε αρκετό χρόνο αλλά και χρήμα.

Το ποιος ήταν ο αντικειμενικός σκοπός της εν λόγω πρότασης, καθώς και η απόρριψη αυτής, αυτό θα φανεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο παραμένουν άκρα ενδιαφέρουσες και ραγδαίες.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση κινητών αξιών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •