Στα 58 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Σερρών για το οικον. έτος 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών ψήφισε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, οποίος ανέρχεται στο ποσό των €58 εκατ. Ολόκληρη η απόφαση, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •