Προμήθεια ποσού 20 χιλ. ευρώ για αποτεφρωτήρα από τον Δήμο Σερρών

Την πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση αποτεφρωτικού κλιβάνου στο δημοτικό κυνοκομείο του Δήμου Σερρών συνολικού προϋπολογισμού €19.694 χιλ., απέστειλε ο Δήμος Σερρών στις κάτωθι εταιρείες:

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •