Απευθείας ανάθεση ποσού 25 χιλ. ευρώ στην εταιρεία “ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ”

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων προέβη στην απευθείας ανάθεση προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης, στην εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» συνολικού ποσού €24.645 χιλ. Ολόκληρη η απόφαση, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •