Στο +11,6% η λειτουργική κερδοφορία της LAMDA Development

Η LAMDA Development ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου, σύμφωνα με τα οποία η καθαρή αξία ενεργητικού προ φόρων ανήλθε στα €413,7 εκατ. έναντι €403,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, με την λειτουργική κερδοφορία και των τριών εμπορικών κέντρων να σημειώνει αύξηση 11,6%, στα €35,7 εκατ. στο εννεάμηνο, λόγο της εξαγοράς και του υπόλοιπου 50% του εμπορικού κέντρου THE MALL ATHENS, όπου χωρίς αυτήν η λειτουργική κερδοφορία θα παρουσίαζε αύξηση 2,2%.

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ενισχύθηκαν στο εννεάμηνο 12,7% στα €30,1 εκατ., με την μέση πληρότητα των καταστημάτων να ανέρχεται στο 99%, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε πτώση 2,7%.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •