Όταν τα «παιχνίδια» αρχίζουν να έχουν πρόβλημα στο χρηματιστήριο

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Αρκετές φορές στο χρηματιστηριακό ταμπλό, παρατηρούμε πράγματα για τα οποία δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο συμβαίνουν. Άλλες φορές συμβαίνουν λόγο κάποιας ανακοίνωσης της εταιρείας, άλλες φορές πάλι κάποια κίνηση που προέρχεται από εσωτερική πληροφόρηση, κι άλλες πάλι τυχαία, εάν πιστεύουμε ότι οι μετοχές στο χρηματιστήριο κινούνται σε τυχαία κατεύθυνση.

Μια από αυτές τις φορές, αποτέλεσε η χθεσινή συνεδρίαση κατά την οποία η μετοχή της ΜΠΕΛΑ πιέστηκε αδικαιολόγητα, καταγράφοντας απώλειες 4,85% και ολοκληρώνοντας σε χαμηλά εννέα μηνών. Εν απουσία νέων για την εταιρεία, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε για την χρήση 2016-2017, ήταν ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με αυτά, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €681,43 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 6,88% έναντι του προηγούμενου έτους, με τα EBITDA να ενισχύονται στα €194,78 εκατ. έναντι €183,71 εκατ. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 52,17% από 53% το προηγούμενο έτος, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την συμπεριφορά της μετοχής στο χρηματιστήριο από τον προηγούμενο Μάιο, ενώ και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €131,01 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,04% σε σχέση με πέρσι.

Παρά το ότι χθες η μετοχή της εταιρείας δεν πραγματοποίησε κάποιο ιδιαίτερο όγκο, εάν παρατηρήσει όμως κάποιος την πορεία της από τις αρχές του έτους αντιλαμβάνεται ότι κάποιο, κι όχι τυχαίο γεγονός, οδηγεί την μετοχή προς χαμηλότερα επίπεδα.

Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, η μετοχή της ΜΠΕΛΑ διαπραγματεύεται κοντά σε χαμηλά εννέα μηνών, και μάλιστα κοντά στην στήριξη των €12,5962 (γραμμή ΑΒ). Η αδυναμία της μετοχής να αντιδράσει ανοδικά, έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά την πτωτική διάσπαση του κινητού μέσου όρου των διακοσίων ημερών από αυτόν των πενήντα, με κάθε ανοδική αντίδραση να αποτελεί ευκαιρία ρευστοποιήσεων.

Επίσης, κοιτάζοντας την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, διαπιστώνουμε πως το 26,72% ανήκει στον κ. Βακάκη, το 5,05% στην Capital Group Companies, και το 13,18% στην FMR LLC, με τις δύο εταιρείες να διαχειρίζονται αμοιβαία κεφάλαια, ενώ το 55,05% αποτελεί free float.

Παρατηρώντας κανείς όλα τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται ότι οι συνεχείς ρευστοποιήσεις στην μετοχή από τα υψηλά που σημειώθηκαν στις 31 Μαίου, ίσως να προέρχονται από μείωση θέσης κάποιου μετόχου ο οποίος κατέχει θέση κάτω από το 5%, ή ότι οι έχοντες την εσωτερική πληροφόρηση ρευστοποιούν παρά τα ικανοποιητικά οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά πώληση ή διακράτηση μετοχών ή οποιασδήποτε άλλης κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •