Μειώθηκαν τα έσοδα της ΕΧΑΕ στο 9μηνο

Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ανακοίνωσαν χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα εννεαμήνου, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €19,9 εκατ. (έναντι €20,6 εκατ.) το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με την μείωση να οφείλεται στην μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στα €60,5 εκατ. έναντι €63 εκατ. πέρσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €3,57 εκατ. έναντι €3,12 εκατ. το εννεάμηνο του 2016, με τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα €2,2 εκατ. έναντι €1,9 εκατ. πέρσι.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •