Ενίσχυση μεγεθών για την Τράπεζα Πειραιώς στο 9μηνο

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες ανήλθαν στο τρίτο τρίμηνο στα €558 εκατ. ενισχυμένα κατά 8% έναντι του δεύτερου τριμήνου και +5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο πέρσι. Στο εννεάμηνο τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 1%, στα €1,476 δισ.

Το λειτουργικό κόστος στο τρίτο τρίμηνο μειώθηκε κατά 4% στα €288 εκατ. έναντι του τρίτου τριμήνου πέρσι. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου ενισχύθηκαν στο τρίτο τρίμηνο κατά 22%, στα €294 εκατ. έναντι €242 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2016, ενώ στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €288 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στο εννεάμηνο τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €844 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 16%, ενώ στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 19%, στα €822 εκατ.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •