Στα 79 εκατ. ευρώ τα έσοδα του Δήμου Καλλιθέας για το 2018

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας προέβη στην έγκριση του προϋπολογιμσού για το οικονομικό έτος 2018, όπου σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 61249 εισηγητικό έγγραφο ενέκρινε, η συνέχεια εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •