Ποσό 1,55 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Περιστερίου για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών

Λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών Νο3 και Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού, των δικαιολογητικών κατακύρωση ς, καθώς και κατακύρωση του αποτελέσματος στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, πρ/σμού €1.557.334,6. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •