Εγκρίθηκε έργο COSMOTE/OTE σε άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου ενέκρινε με την υπ. απόφαση 854 την:

Την κατασκευή του έργου της εταιρείας COSMOTE/ΟΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη από την παραπάνω εταιρεία.
Καθώς και τους όρους της σύμβασης για την κατασκευή του ανωτέρω έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της εταιρείας COSMOTE/ΟΤΕ Α.Ε.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •