Ανακοίνωση Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η πρόταση εξαγοράς για το 30% του Υγεία από το Ιατρικό Αθηνών, οδήγησε το Χρηματιστήριο στην κάτωθι ανακοίνωση:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών για τις ανάγκες της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για μετοχές της εισηγμένης εταιρίας “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.” βάσει της ανακοίνωσης της 23.11.2017, αναπροσαρμόζει το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής “ΥΓΕΙΑ” σε +30,06% από την τιμή εκκίνησης της μετοχής της συνεδρίασης της 24.11.2017.

Η εν λόγω αλλαγή θα ισχύσει μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24.11.2017. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •