Το μικρό διαμάντι του ελληνικού χρηματιστηρίου

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι η «ρηχότητα» του. Δηλαδή, η μικρή εμπορευσιμότητα αρκετών μεσαίων και μικρών μετοχών, η οποία αποτελεί τροχοπέδη, ώστε η καλή εταιρική δραστηριότητα κάποιων από των εταιρειών αυτών να αποτυπωθεί και στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Μία από τις πολλές μετοχές με μικρή εμπορευσιμότητα, και κατ επέκταση μη προτιμητέα από την πλειοψηφία των επενδυτών, είναι και η ΕΛΤΡΑΚ. Προτού όμως δούμε τα χρηματιστηριακά επιτεύγματα της εν λόγο εταιρείας, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια θεμελιακά στοιχεία.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η ΕΛΤΡΑΚ παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 13,6%, στα €46,64 εκατ., με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα €4,53 εκατ. έναντι €3,65 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Το περιθώριο (margin) EBITDA αυξήθηκε στο 9,13% έναντι 8,37% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, με το σύνολο των υποχρεώσεων να ανέρχεται στα €42,91 εκατ. έναντι €40,59 εκατ. το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε στα €113,6 εκατ. έναντι €109,0 εκατ. του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος, με το ταμείο να ενισχύεται στα €13,5 εκατ. έναντι 6,6% στις 31/12. Ο αριθμοδείκτης του συνόλου των υποχρεώσεων προς ιδία κεφάλαια ενισχύθηκε ελαφρώς στο 0,61 έναντι 0,59 στις 31/12.

Πραγματικά ικανοποιητικά οικονομικά δεδομένα, για μια εταιρεία της οποίας η μετοχή δεν είναι δημοφιλής στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ας εξετάσουμε όμως αμέσως παρακάτω, και τα επιτεύγματα της μετοχής στο χρηματιστήριο.

Ο αριθμός των μετοχών που είναι προς διαπραγμάτευση ανέρχεται στα 14,050,971 εκατ. μετοχές, με το free float να βρίσκεται στο 29,67%. Το P/E ανέρχεται στο 59,03, με την μετοχή να πραγματοποιεί από τις αρχές του έτους απόδοση 154,76%, με υψηλό στα €3,50 και χαμηλό στα €1,22, ενώ το μέρισμα ανήλθε στα €0,1596 ανά μετοχή έναντι €0,0992 ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παρότι είναι άτοπο να εξετάσει κανείς τεχνικά μία τέτοια μετοχή, λόγο της μικρής εμπορευσιμότητας που πραγματοποιεί, αξίζει να δούμε παρακάτω το γράφημα των τελευταίων ετών.

Όπως τα πάντα στην ζωή, έτσι και στο χρηματιστήριο τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η πολυετής πτώση που βιώνει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, θα μπορούσε να είχε περιοριστεί εάν υπήρχε (από πλευράς επενδυτών) μεγαλύτερη προσοχή σε μετοχές πέραν της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Δυστυχώς όμως, καταφέραμε στην Ελλάδα να αλλάξουμε και το «ο επιμένων νικά» σε «ο επιμένων χάνει», καθώς δυστυχώς, δεν διαθέτουμε. την απαραίτητη επενδυτική κουλτούρα.

Τα παραπάνω είναι προσωπικές απόψεις και δεν αποτελεούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •