Αύξηση εσόδων για την Thomas Cook

Το γνωστό βρετανικό πρακτορείο τουρισμού Thomas Cook, ανακοίνωσε για την χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, προ φόρων κέρδη £46 εκατ. έναντι £34 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 9%, στα £9,01 δισ. έναντι £7,81 δισ. το προηγούμενο έτος. Το margin υποχώρησε κατά 130 μονάδες βάσης, στο 22.1%, κυρίως λόγο του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για διακοπές από την Μεγάλη Βρετανία προς την Ισπανία.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα επιβαρύνθηκαν κατά £18 εκατ., λόγο αναδιάρθωσης του δανεισμού τον Δεκέμβριο του 2016, με την εταιρεία να διανείμει μέρισμα 0,6 πένες έναντι 0,5 πένες το προηγούμενο έτος. Η μετοχή υποχωρεί πάνω από 10% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •