Στα CHF393 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Julius Baer

Η ελεβετική τράπεζα Julius Baer, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα υπό διαχείρηση κεφάλαια κατά τους πρώτους μήνες του έτους, ανήλθαν στα CHF393 δισ. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση αυτή προήλθε λόγο των καθαρών ταμειακών ροών, των θετικών επιδόσεων και των συναλλαγματικών επιδράσεων.

Το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τις 90 μονάδες βάσης, λόγο της μείωσης του trading συναλλαγμάτος των πελατών της τράπεζας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •