Μειωμένα κατά 61% τα προ φόρων κέρδη της Mitie

Η βρετανική εταιρεία Mitie, ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, με τα προ φόρων κέρδη να υποχωρούν κατά 61%, στα £6,1 εκατ. έναντι £15,5 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τ α έσδοα της ετιαρείας ενισχύθηκαν 4%, στα £959,7 εκατ., λόγο των υπηρεισών ασφάλειας και των εταιρειών μηχανικής.

Η μείωση στα προ φόρων κέρδη, οφείλεται στο εφάπαξ κόστος που συνδέεται με την πώληση εταιρείας υγείας. Η εταιρεία θα προτίνει μέρισμα £1,33, έναντι £4 το προηγούμενο έτος.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •