Στα €58,6 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Πανγαίας

Η Πανγαία ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2017, καθαρά κέρδη €58,6 εκατ. έναντι €38,5 εκατ. έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, πραγματοποιώντας αύξηση 52,2%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το εν λόγο χρονικό διάστημα, στα €87,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,2% έναντι €85,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η αύξηση στα μεγέθη της εταιρείας, προήλθε από την άνοδο της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, λόγο της σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων, και την ανοδική τάση για ποιοτικά ακίνητα με επενδυτικό χαρακτήρα. Η εσωτερική αξία της εταιρείας ανέρχεται στα €1,202.4 δισ. ή €4,71/μετοχή.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •