Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, Νοεμβρίου 2017 έως και 7 Ιανουαρίου 2018

Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, Νοεμβρίου 2017 έως και 7 Ιανουαρίου 2018

Εγκρίνει τη διοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων για την πραγματοποίηση των παρακάτω εκδηλώσεων
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
1 Μουσική σε κεντρικούς δρόμους της πόλης κατά τη περίοδο των εορτών ήτοι από 7 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 6 Ιανουαρίου 2018.
2 «Άναμμα των φώτων για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου» στο διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία).
3 Ευχές για τον ερχομό του νέου έτους από τον Δήμαρχο Τρικκαίων, στις 31/12/2017, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία).
4 Εκδήλωση των «ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» στις 6/1/2018, στην Κεντρική Γέφυρα των Τρικάλων.
Β. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 3.950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.15-6471 «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017, για την διεξαγωγή των προαναφερόμενων εκδηλώσεων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •