Αύξηση κατά 17% για την Prudential

Η Prudential PLC ανακοίνωσε σήμερα ότι τα κέρδη της νέας ασφαλιστικής της εταιρείας το εννεάμηνο, αυξήθηκαν κατά 17% στα £2,47 δισ., λόγο υψηλότερων πωλήσεων και ευνοϊκότερου οικονομικού περιβάλλοντος.
Επίσης, συνεχίζει να επωφελείται από την ισχυρή και διαρκή ζήτηση, καθώς και τις καθιερωμένες πλατφόρμες της στην Ασία, τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.
Στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τόσο η M & G Prudential όσο και η Eastspring παρουσίασαν θετική απόδοση, με συνδυασμένες καθαρές εισροές λιανικής και ιδίων κεφαλαίων ύψους 12,8 δισ. GBP, έναντι καθαρών εκροών ύψους 8,0 δισ. GBP κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2016.
Το εκτιμώμενο πλεόνασμα του δείκτη Solvency II, ήταν £12,8 δισ. αντιστοιχώντας σε ποσοστό κάλυψης 201% σε σύγκριση με £12,5 δισ. και κάλυψη 201% στις Δεκ. 31, 2016.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •