Μείωση κερδοφορίας για την Infineon

Η Infineon Technologies AG (IFX.XE) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους μειώθηκαν κατά 22%, λόγο της υποτίμησης του δολαρίου.
Το καθαρό κέρδος των τσιπ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ήταν €176 εκατομμύρια ($205,1 εκατομμύρια), έναντι €225 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα ανήλθαν σε €1,82 δισ., έναντι €1,68 δισ. το προηγούμενο έτος.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών συγκλίναν για καθαρά κέρδη και έσοδα € 275 εκατ. και €1,84 δισ. αντίστοιχα.
Για το σύνολο του έτος, η Infineon ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR790 εκατ., χαμηλότερα των εκιτμήσεων €981 εκατ.
Η εταιρεία προβλέπει για το οικονομικό έτος 2018 αύξηση εσόδων περίπου 9%, υπολογίζοντας σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία στο 1,15. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει τα έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο να μειωθούν κατά 2% ετησίως.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προτείνει αύξηση μερίσματος κατά €0,03 στα €0,25 ανά μετοχή στην επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, αναφέροντας τις ευνοϊκές εξελίξεις κατά το τελευταίο οικονομικό έτος και τις θετικές προοπτικές για το οικονομικό έτος 2018.
Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι προγραμματίζει να επενδύσει μεταξύ €1,1- 1,2 δισεκατομμυρίων την επόμενη χρήση.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •