Κλείνουν οι λίστες υποψηφίων για το Επαγγελματικό επιμελητήριο Πειραιά

Δήμος Πειραιώς
Κλείνουν οι λίστες υποψηφίων για το Επαγγελματικό επιμελητήριο Πειραιά

Όπως έχει αναφερθεί στην από 10/10/2017 πρόσκληση της Εκλογικής Επιτροπής, η λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 09/11/2017, ημέρα Πέμπτη. Στις 10/11/2017 ημέρα Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή ανακηρύσσει υποψηφίους εκείνους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, συντάσσοντας καταλόγους με τα στοιχεία τους κατά συνδυασμό και τμήματα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •