Δελτιο Χρηματιστηριου ΑΘηνων

Altec-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Altec: Β Επαναληπτικη ΓΣ
Η Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι, η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης μεταφέρεται για την Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ορισθεί για την Τετάρτη 8/11/2017 και ώρα 11:00 πμ, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το πρωί του Σαββάτου 4/11/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή, κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Χωρις επιφύλαξη!
Η Εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2016, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ.1 ν. 4174/2013, τόσο στην Εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές της, εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στις 28 Νοεμβριου, τα νεα.
Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017 του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •