Συντηρηση δρόμων

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 2ΗΣ & 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/16».

Πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ Αντιπρόεδρος: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΝΤΑ Γραμματέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

Τα μέλη: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΩΤΑ – ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΑΚΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΕΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΠΛΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ :29… ΑΠΟΝΤΕΣ :16… οι εξής:

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Απόντων και των Προέδρων της 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας κ.κ ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ΠΗΤΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, αν και εκλήθησαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 42537/27-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παρόντος και του Δημάρχου κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ Παρόντων και των Προέδρων της 1ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας κ.κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΛΑΝΗ – ΤΖΑΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος έθεσε υπ όψη του Σώματος το υπ’ αριθ. 12 θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και το σχετικό εισηγητικό του Αντ/χου κ. Λύκου Π. που έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 2ΗΣ & 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/16», προϋπολογισμού 677.000,00 €, και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία
– 2 –
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με ψήφους 24 έναντι 5 αποχών των κ.κ Τημπλαλέξη, Φλουσκούνη, Μπούσουλα, Παπανικολάου, Αθανασοπούλου, εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που επισυνάπτεται στην παρούσα, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 2ΗΣ & 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/16», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2017… Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •